Berlage Museumwoning

GEEF UW MENING

Geef uw mening over de invulling van het museum en de activiteiten die er kunnen plaatsvinden.
Wat vindt u van het initiatief? Welke functie zou zo’n museum kunnen vervullen voor de buurt?
En welke activiteiten wilt u dat er georganiseerd worden?

Wij horen graag uw mening, ideeën en suggesties. Vul de enquête in draag zo bij aan een nieuw buurtmuseum.
Hou mij op de hoogte van dit project.