Berlage Museumwoning

EEN MUSEUM IN DE TRANSVAALBUURT

De Amsterdamse Transvaalbuurt verdient een eigen museum. De geschiedenis en de architectuur van de buurt zijn uniek in de stad. Op dit moment wordt een inventariserend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een kleinschalig museum met buurtfunctie.

Het museum zal worden gewijd aan de geschiedenis van de buurt en in het bijzonder de sociale woningbouw van Berlage. De architect Berlage is vooral bekend van zijn prestigieuze bouwprojecten. Maar de Transvaalbuurt ontwierp hij juist voor de arbeidende klasse. Hij realiseerde hier ook een van de vroegste voorbeelden van volkshuisvesting in de stad.

Voor het beoogde museum zou een door Berlage ontworpen arbeiderswoning in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De museumwoning biedt tevens ruimte voor wisseltentoonstelingen. Naast de museale functie wordt ook gezocht naar een actuele buurtgerichte invulling, ter versterking van de huidige bewonersgemeenschap van de Transvaalbuurt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAATSTE NIEUWS
VOORONDERZOEK BMW AFGEROND
01-11-2012
Voorpagina van het BMW-rapport
Het verkennend onderzoek naar een mogelijke Berlage MuseumWoning in de Transvaalbuurt is afgerond. Gedurende een klein jaar zijn verschillende stappen ondernomen om het draagvlak voor een museum in de Transvaalbuurt te meten en om ideeën te verzamelen. Dit heeft geresulteerd in een rapport met aanbevelingen. Op donderdag 1 november is het rapport gepresenteerd aan beleidsmakers van Stadsdeel Oost. 

In het rapport worden zes scenario’s geschets, uiteenlopend van een buurtpodium aan het Krugerplein tot een ‘museum zonder muren’. Deze scenario’s kunnen dienen als bouwstenen voor het toekomstige museum. De realisatie van het museum zal, volgens de aanbevelingen, in drie stappen gebeuren. Eerst zal een programma worden ontwikkeld, waarbij de buurt als decor dient. Er is geen vaste locatie. Die komt na enkele jaren op een centrale plek en zal dienen als buurtpodium. In de laatste fase kan een Berlagewoning in autentieke staat worden teruggebracht. 

Het buurtmuseum beoogt een sterk merk te worden met een zeer diverse, hoogwaardige programmering, die bijdraagt aan de versterking van de buurtcohesie en tevens buurtoverscheidend is. Het uiteindelijke streven is de kwaliteiten van de Transvaalbuurt te bundelen in een unieke formule die past bij de buurt. 

Lees het hele rapport in het pdf-bestand